Koulutusjohtajan ja koulutussuunnittelijan työtehtävät ratsastusterapiakoulutuksessa

RT koulutus

Koulutusjohtaja ja -suunnittelija työskentelevät työparina seuraavissa työtehtävissä:

 • Koulutusta koskevat asiat jaetaan, käsitellään ja päätetään yhdessä
 • Jakso-opettajien palaverit 
 • Valintakokeen suunnittelu ja kokeen toteutus
 • Lähiopetusjaksojen sisällön suunnittelu, aikataulutus ja ohjelmat
 • Opettajien valinta hakutilanteessa yhdessä SRT hallituksen edustajien kanssa
 • Ohjausryhmätyöskentely Hevosopiston edustajan kanssa

Koulutusjohtajan omat työtehtävät:

 • rt kouluttajien esimiehenä toimiminen; koko koulutusta koskevat palaverit, koulutuksen edustustehtävät 
 • yhteistyö sidosryhmien kanssa
 • yhteistyö SRT hallituksen kanssa
 • opiskelijoiden oppimisprosessin ohjaajana toimiminen 
 • kouluttajien perehdyttäminen ja ohjaaminen
 • yhdessä jakso-opettajien kanssa kehittää kutakin opintojaksoa prosessioppimista tukevaksi kokonaisuudeksi
 • työskentely jakso-opettajana tarvittaessa

Koulutussuunnittelijan omat työtehtävät:

 • Valintakoe, lähiopetusjaksojen käytännön toteutuksen järjestäminen: tilavaraukset, hevosvaraukset ym. 
 • Jakso-opettajien perehdytys työskentely-ympäristöön ja HO käytäntöihin
 • Sähköisen oppimisympäristön luominen kurssille ja ylläpito, uusien opettajien perehdytys oppimisympäristön käyttöön
 • Huolehtii opiskelijapalautteiden keräämisestä ja sitä kautta saadun tiedon jakamisesta koulutusjohtajalle ja opettajille
 • Työskentely jakso-opettajana tarvittaessa

Nykyinen koulutussuunnittelija ja – johtaja jatkaa rinnalla ja perehdyttää jatkajan tehtäviinsä seuraavan alkavan kurssin ajan. Työtehtävät alkavat seuraavan ratsastusterapiakurssin soveltuvuuskokeesta.

Hakuaika: 09.11. – 8.12.2020

Tiedustelut: Anne Rokka, rt koulutuksen koulutussunnittelija rokka.anne@gmail.com  tai Taina Mustapää ,rt koulutuksen koulutusjohtaja mielitie@mielitie.fi

Vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot työkokemuksestasi ratsastusterapeuttina ja minkälaista osaamista tarjoaisit ko työtehtävissä.

Lähetä hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen rokka.anne@gmail.com ja liitä hakemukseesi cv.