Ratsastusterapia kirja

49,00 

Suomalainen ratsastusterapia on vakiinnuttanut paikkansa kuntoutus- ja hoitomuotona ja osoittanut tarpeellisuutensa osana kokonaisvaltaista kuntoutusta sen kahdenkymmenen vuoden aikana, jona koulutusta Suomessa on ollut saatavilla. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä teoksessa suomalaiset asiantuntijat kertovat terapian merkityksestä jokapäiväisten toimintojen ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Osasto:

Kuvaus

Ratsastusterapia kirja

Suomalainen ratsastusterapia on vakiinnuttanut paikkansa kuntoutus- ja hoitomuotona ja osoittanut tarpeellisuutensa osana kokonaisvaltaista kuntoutusta sen kahdenkymmenen vuoden aikana, jona koulutusta Suomessa on ollut saatavilla. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä teoksessa suomalaiset asiantuntijat kertovat terapian merkityksestä jokapäiväisten toimintojen ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Kirjassa kerrotaan, kuinka kuntoutuja, hevonen ja ratsastusterapeutti tekevät yhdessä tuloksekasta työtä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Suomalainen ratsastusterapia ei lisää vain kuntoutujan fyysistä toimintakykyä, vaan kohentaa myös kuntoutujan psyykkisiä valmiuksia ja mielen tasapainoa.Kirja on tarkoitettu ratsastusterapeuteille, hoito- ja kuntoutusalan ammattilaisille, näiden alojen opiskelijoille sekä ratsastusterapia-asiakkaille ja heidän läheisilleen.

Tervehdys kirjan lukijoille koulutuksen järjestäjältä  s.8

Esipuhe  s.10

Osa 1

Ratsastusterapia –kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto s.13

1 Johdanto  s.14

Ratsastusterapian neurofysiologia  s.20

Osa 2

Hevonen ja välineiden käyttö ratsastusterapiassa  s.79

3 Hevonen, talli ja niiden tuomat mahdollisuudet ratsastusterapiassa  s.80

4 Hevosen vaikutukset ja ihmiselle asettamat haasteet  s.88

5 Hevosen liike ja sen biomekaniikka  s.110

6 Selkärangan anatomia ja sen käyttäytyminen hevosen liikkeen aikana  s.127

7 Ratsastuksen vaikutus hyvinvointiin  s.140

8 Ratsastusterapia ja välineiden käyttö  s.152

Osa 3

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun mieli järkkyy s.167

9 Hevonen psykoterapian apuna  s.168

10 Ratsastusterapia masennuksen hoidossa  s.175

11 Psykiatrisen ratsastusterapian mahdollisuudet tunnevuorovaikutus taitojen vahvistamisessa  s.191

12 Ratsastusterapian mahdollisuudet huume vieroituksen tukena  s.208

Osa 4

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun keho ei toimi  s.223

13 Avustaja ratsastus terapiassa s.224

14 Ratsastusterapia aikuisneurologiassa  s.226

15 MS-tautia sairastava ratsastusterapiassa  s.232

16 Alaselkäkipuisten ratsastusterapiakokeilu  s.239

17 Selkäydinvammaisen neliraajahalvaantuneen mahdollisuudet ratsastusterapiassa  s.248

18 Diplegia ja ratsastusterapia  s.267

19 Koordinaation, kehon hahmottamisen ja bilateraalisen toiminnan tukeminen leikki-ikäisen lapsen ratsastusterapiassa s.271

Osa 5

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun kehitys tai käytös on poikkeavaa  s.297

20 Monivammaisen nuoren ratsastusterapia  s.298

21 Ratsastusterapian mahdollisuudet oppimis- ja kehityshäiriöissä  s.318

22 Autismi ja ratsastusterapia  s.331

23 Käytöshäiriöinen lapsi ratsastusterapiassa  s.347

24 Lastensuojelun asiakas ratsastusterapiassa  s.373

Osa 6

Ratsastusterapian vaikuttavuuden arviointi, laatu ja auditointi  s.391

25 Ratsastusterapian vaikuttavuuden arviointi  s.392

26 Laatu ja auditointi ratsastusterapiassa  s.396

Kirjoittajat  s.401