Jäsenalue

Työnohjaus

Freja Dahl-Lehikoinen

Psykologi, työnohjaaja STOry, Lohja

Olen Voimavarakeskeinen työnohjaaja. Tärkeänä työnohjauksessa, ja terapiatyössä, pidän dialogisuutta, eli keskiössä on asiakkaan kanssa käyty dialogi (kehollinen ja sanallinen). Teen myös konsultatiivisempaa case-pohjaista työnohjausta ja esim. livetyönohjausta asiakkaan tai perheen kanssa. Minulla on vankka ammattiosaaminen perusammatistani psykologina ja työkokemusta parinkymmenen vuoden ajalta mm. lastenpsykiatriasta, aikuispsykiatriasta, lastensuojelusta, nuorten kanssa tehtävästä työstä, perheiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamisalueina psyykkinen traumatisoituminen ja nepsyt. Teen etänä ja vastaanotollani Saukkolassa, Lohjalla.

Yhteydenotot
freja.dahllehikoinen@gmail.com tai puh 044 510 90 33

Lena Lassila

Työnohjaaja STOry, toimintaterapeutti, ratsastusterapeutti SRT, EMDR- terapeutti ja traumapsykoterapeutti koulutuksessa (valmistuu joulukuussa 2022), Tornio

Olen valmistunut työnohjaajaksi 2014. Minulla on kokemusta terveydenhuollon, sosiaalipuolen ja koulutoimen toimijoiden työnohjauksesta yksilö- sekä ryhmämuotoisena. Pidän tärkeänä sitä, että työnohjauksessa on voimavaraistava ote. Tarvittaessa työkaluinani on sensomotorisen psykoterapian näkökulma ja EMDR sovelluksia työnohjattavan työhyvinvointia vahvistavina menetelminä. Ratsastusterapeutin terapiatyössä syntyy monisyvyyksisiä vuorovaikutussuhteita terapeutin, asiakkaan ja hevosen välille. Case-tyyppisessä työnohjauksessa vahvuuteni on tutkia sitä, mitä vastatunteet ja kehollinen vuorovaikutus tuo tullessaan terapiaprosessiin ja miten sitä näkökulmaa voi käyttää asiakkaan kuntoutumisen edistämiseksi.

Ohessa muutamia täydennyskoulutuksia lisäksi:

  • 2011 EASEL  ohjaajakoulutus (experiential social emotional learning & therapy)
  • 2014 EASEL  Coach- koulutus, työnohjaaja STOry
  • 2014 Mindfulnessohjaaja, MBCT
  • 2016 Kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys
  • 2019 Sensomotorisen psykoterapian 1-taso, traumojen hoitaminen

Voin ottaa työnohjaukseen myös etänä.

Lena Lassila
www.lenalassila.fi
Kokomie OY
Lukiokatu 11, 95400 Tornio
0405428905
lena@lenalassila.fi

Taina Mustapää

Psykiatrian erikoislääkäri, kognitiviis-analyyttinen psykoterapeutti (KAT), Rt-koulutuksen koulutusjohtaja RT20 loppuun, RT22 opettaja, Masku

Tarjoan ratsastusterapeuteille työnohjausta lähitapaamisilla,
videoyhteydellä/puhelimitse etänä, myös lähityönohjausta 
reaaliaikaisessa rt-tilanteessa, terapiahevos-rtp -parin 
live-työnohjausta. Yksilö-, pari- ja ryhmätyönohjausta riippumatta 
työnohjattavien ratsastusterapeutin perusammatista.

Yli 10v kokemus rt-työnohjauksesta (+muusta työnohjauksesta)

Terveisin
Taina Mustapää
mielitie@mielitie.fi
puh 0407303328

Pauliina Tuomivaara

Psykologi, Pattijoki

Tarjoan ratsastusterapeuteille työnohjausta läsnä ja etänä. Valmistuin voimavarakeskeiseksi työnohjaajaksi 04/2020. Perinteisen keskusteluun pohjautuvan työnohjauksen lisäksi teen myös eläinavusteista työnohjausta ja kävelytyönohjausta.

Lisätietoja www.voimatarina.net