Ratsastusterapiakoulutus

Koulutuksesta lyhyesti

Ammatillinen lisäkoulutus on suunnattu sosiaali- tai terveydenhuollon alan ammattilaisille, joilla on vahva hevosalan osaaminen. Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Hevosopiston ja Suomen Ratsastusterapeutit ry:n kanssa.

Ratsastusterapiakoulutus
Hakijan vaatimukset
 • Vähintään AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
 • Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
 • Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.
Koulutuksen hinta 11500€. Hinta ei sisällä majoitusta eikä ruokailua lähiopetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana.

Koulutuksen sisältöä

Ensimmäisellä opintokokonaisuudella keskitytään hevoseen. Opiskelijan oma kokemus hevosen kanssa luo pohjan ratsastusterapiatyölle.

Kuva: Sini Tikkala

Hevonen ratsastusterapiassa

Opiskelijan oppimisen tavoitteena on

 • Ymmärtää hevosen lajinomaista käyttäytymistä ja oppimista.
 • Pystyy valitsemaan terapiatyöhön soveltuvan hevosen sekä kouluttamaan sen ratsastusterapiatyöhön.
 • Tietää hevosen merkityksen ratsastusterapiatyössä ja saa kokemuksen ratsastusterapeutin ja hevosen välisestä vuorovaikutuksesta.
 • Ratsastusterapeutin ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa

Opintokokonaisuudella on 4 x 3 päivän lähiopetusjaksoa.

Lähiopetusjaksojen välissä on etätehtäviä

 • Hevosen ohjaaminen erilaisin työskentelytavoin (takaaohjastus, juoksutus, talutus) omalla tai vuokratulla hevosella.
 • Kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä
 • Ohjattu käytännönharjoitustyö hevosen koulutuksesta

Toisella ja kolmannella opintokokonaisuudella asiakkaan mukaan tulemisen myötä ratsastusterapeuttiopiskelijan ja hevosen välinen yhteistyö laajenee kolmen väliseksi.

Molemmilla opintokokonaisuuksilla on 4 lähiopintojaksoa, joilla harjoitellaan ratsastusterapiatyössä tarvittavaa osaamista opiskelijoiden kesken. Ratsastusterapiaprosessia harjoitellaan ohjatusti asiakastyössä Hevosopistolla pidettävillä kursseilla ja omalla paikkakunnalla käytännön harjoitustyössä omalla tai vuokrahevosella. Jaksoilla tehdään opintokäyntejä terapiatalleille.

Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena

 • Opiskelija ymmärtää ja tunnistaa erilaisia neuropsykiatrisia ja psykiatrisia häiriöitä sekä psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen.
 • Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen ja käyttäytymiseen vaikuttavat ratsastusterapian perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön asiakastyöhön.
 • Opiskelija hallitsee ratsastusterapiaprosessin, johon kuuluu asiakkaan arviointi, ratsastusterapian suunnittelu, terapiamenetelmien valinta, sopivan hevosen valinta asiakkaalle, välineiden valinta, toteutus, loppuarviointi ja ratsastusterapiapalautteen laatiminen
 • Opiskelijan ammatillisen identiteetin vahvistuminen ratsastusterapeuttina
Kuva: Sini Tikkala
Kuva: Sanna Järvelä

Ratsastusterapia sensomotoriikan tukena 

 • Opiskelija tunnistaa erilaisia neurologisia erityispiirteitä, jotka vaikuttavat sensomotoriikkaan ja toimintakykyyn 
 • Opiskelija ymmärtää sensomotoriikkaan vaikuttavat ratsastusterapian perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön asiakastyöhön 
 • Opiskelija hallitsee ratsastusterapiaprosessin 
 • Opiskelijan ammatillisen identiteetin selkiytyminen ratsastusterapeuttina 

Koulutuksen kuuluu lopputyö, jossa tuodaan esille ratsastusterapia omanammattiosaamisen tukena. 

Koulutuksen kuuluu lopputyö, jossa tuodaan esille ratsastusterapia oman ammattiosaamisen tukena.

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2022

Hakuaika: 1.8. – 12.9.2021 
Soveltuvuuskoe: 6-7.10.2021 (yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi/ hakija)
Koulutuksen hinta 11 500 €.

Lisätietoa koulutuksesta

Maija Hautanen
maijahautanen@outlook.com