Ratsastusterapiakoulutus

Koulutuksesta lyhyesti

Ammatillinen lisäkoulutus on suunnattu sosiaali- tai terveydenhuollon alan ammattilaisille, joilla on vahva hevosalan osaaminen. Ratsastusterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa julkisella tai yksityisellä sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Hevosopiston ja Suomen Ratsastusterapeutit ry:n kanssa.

Ratsastusterapiakoulutus (72 op)
Hakijan vaatimukset
 • Vähintään AMK -tason tutkinto (210 op) sosiaali- tai terveydenhuollon alalta.
 • Vähintään kahden vuoden työkokemus (kokopäiväinen) oman ammattinsa käytännön kuntoutusalalta.
 • Vahva hevosalan perusosaaminen ja hyvä perusratsastustaito.

Soveltuvuuskokeet järjestetään 1. – 2.11.2023
(yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi 180 € / hakija).

Koulutuksen hinta 12100€. Hinta ei sisällä majoitusta eikä ruokailua lähiopetusjaksojen aikana. Koulutusmaksu laskutetaan erissä kolmen vuoden aikana.

Koulutuksen sisältöä

Ensimmäisellä opintokokonaisuudella keskitytään hevoseen. Opiskelijan oma kokemus hevosen kanssa luo pohjan ratsastusterapiatyölle.

Kuva: Sini Tikkala

Hevonen ratsastusterapiassa

Opiskelijan oppimisen tavoitteena on

 • Ymmärtää hevosen lajinomaista käyttäytymistä ja oppimista.
 • Pystyy valitsemaan terapiatyöhön soveltuvan hevosen sekä kouluttamaan sen ratsastusterapiatyöhön.
 • Tietää hevosen merkityksen ratsastusterapiatyössä ja saa kokemuksen ratsastusterapeutin ja hevosen välisestä vuorovaikutuksesta.
 • Ratsastusterapeutin ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa

Opintokokonaisuudella on 4 x 3 päivän lähiopetusjaksoa.

Lähiopetusjaksojen välissä on etätehtäviä

 • Hevosen ohjaaminen erilaisin työskentelytavoin (ohjasajo, juoksutus, talutus) omalla tai vuokratulla hevosella.
 • Kirjallisuuteen perustuvia tehtäviä
 • Ohjattu käytännönharjoitustyö hevosen koulutuksesta

Toisella ja kolmannella opintokokonaisuudella asiakkaan mukaan tulemisen myötä ratsastusterapeuttiopiskelijan ja hevosen välinen yhteistyö laajenee kolmen väliseksi.

Molemmilla opintokokonaisuuksilla on 4 eripituista lähiopintojaksoa riippuen opetusjakson sisällöstä. Jaksoilla opiskelijat harjoittelevat keskenään sekä asiakastyössä ratsastusterapiaprosessissa tarvittavaa osaamista opettajien ohjaamana.
Jaksojen välissä opiskelija harjoittelee lähijaksolla saamia oppeja käytännön harjoitustyön avulla omalla tai vuokrahevosella. Jaksoilla tehdään opintokäyntejä terapiatalleille.

Ratsastusterapia mielenterveyden ja käyttäytymisen tukena

 • Opiskelija ymmärtää ja tunnistaa erilaisia neuropsykiatrisia ja psykiatrisia häiriöitä sekä psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kehitykseen, mielenterveyteen ja käyttäytymiseen.
 • Opiskelija ymmärtää mielenterveyteen ja käyttäytymiseen vaikuttavat ratsastusterapian perusteet ja osaa soveltaa oppimaansa käytännön asiakastyöhön.
 • Opiskelija hallitsee ratsastusterapiaprosessin, johon kuuluu asiakkaan arviointi, ratsastusterapian suunnittelu, terapiamenetelmien valinta, sopivan hevosen valinta asiakkaalle, välineiden valinta, toteutus, loppuarviointi ja ratsastusterapiapalautteen laatiminen
 • Opiskelijan ammatillisen identiteetin vahvistuminen ratsastusterapeuttina
Kuva: Sini Tikkala
Kuva: Sanna Järvelä

Ratsastusterapia sensomotoriikan tukena

 • Opiskelija tunnistaa erilaisia neurologisia, motorisen koordinaatiohäiriön, kipuasiakkaiden, aistitiedon käsittelyn ongelmia, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja toimintakykyyn
  Opiskelija ymmärtää ratsastusterapian perusteet, joilla voidaan vaikuttaa asiakkaan sensomotoriikkaan sekä liikkeiden ja liikkumisen suorituksiin.
 • Opiskelija hallitsee ratsastusterapiaprosessin
 • Opiskelijan ammatillisen identiteetin selkiytyminen ratsastusterapeuttina

Koulutuksen kuuluu lopputyö, jossa tuodaan esille ratsastusterapia oman ammattiosaamisen tukena.

Seuraavan koulutus alkaa tammikuussa 2024

Hakuaika 7.8.-13.9.2023.

Soveltuvuuskokeet järjestetään 1. – 2.11.2023
(yksipäiväinen soveltuvuuden arviointi 180 € / hakija).

Lisätietoa koulutuksesta

Maija Hautanen
maija.hautanen@edu.hevosopisto.fi
041-5442122