Ratsastusterapia

Tietoa ratsastusterapiasta ja sen vaikutuksista
Ratsastusterapia

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on ratsastusterapeutin ja tehtävään koulutetun terapiahevosen kanssa yhdessä toteuttamaa kuntoutusta.

Suomen Ratsastusterapeutit Ry hallitus on koonnut tiedotteen ratsastusterapiasta hyvinvointialueille ja kenelle vain, joka tarvitsee ajankohtaista tietoa ratsastusterapiasta.
Tiedote sisältää myös tutkimuspohjaista tietoa ratsastusterapian vaikuttavuudesta.

Lue tiedote

 Suunnitelma

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se vaatii koulutetulta terapeutilta ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä liiketerapiaa ja vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutukselliset tavoitteet asetetaan ICF-luokituksen mukaan.

 

Tavoite

Ratsastusterapiassa painottuvat asiakkaasta riippuen mm. motoriset, toiminnalliset ja psykiatriset/psykologiset tai sosiaaliset tavoitteet, jotka asetetaan GAS-menetelmää käyttäen. Ratsastusterapian avulla opitaan oman kehon, toiminnan, mielen ja/tai käyttäytymisen säätelyä ja hallintaa.

Kuva: Vesa Tyni

Kuva: Vesa Tyni

 Vuorovaikutus

Hevosen kävellessä siitä välittyy ratsastajaan minuutin aikana noin 100 moniulotteista, symmetristä ja rytmistä liikeimpulssia, jotka aikaansaavat sen selässä istuvaan ratsastajaan kävelynkaltaisia liikemalleja.

Hevosen lämpö ja liike saaavat aikaan fysiologisesti oikeanlaisen rentouttavan vaikutuksen.

Toimiminen hevosen kanssa on motivoiva kokemus, joka aktivoi asiakkaan kuntoutusprosessia.

 Liike

Hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino- ja liikeaistijärjestelmien kautta. Nämä aistimukset parantavat tietoisuutta omasta kehostamme, jolloin liikkeiden suunnittelu ja taitavuus paranevat. Ratsastusterapia talliympäristöineen mahdollistaa lisäksi hyvin monipuolisia haju-, kuulo- ja näköaistikokemuksia. Talliympäristössä asiakkaat ovat osa talliyhteisöä mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

 

  Psyykkinen kuntoutus

Yhä lisääntyvissä määrin ratsastusterapiaa käytetään myös psyykkisen kuntoutuksen tukena, jolloin korostuu hevosen luontainen herkkyys tunteille ja sen mahdollisuudet tunteiden ja käyttäytymismallien peilinä ja tulkkina.

 

Eettiset ohjeet

Ohjeiden tarkoituksena on toimia hevosavusteisten palvelujen eettisenä ohjeistuksena siitä mikä on oikein tai väärin ammattimaisessa toiminnassa ja hevosten hyvinvoinnin kannalta.

Lue eettiset ohjeet

Terapiahevonen

Ratsastusterapiatyössä käytettävä hevonen on työhönsä koulutettu ja sekä luonteensa että rakenteensa puolesta terapiakäyttöön soveltuva. Kolmivuotisen ratsastusterapeuttikoulutuksen käytyään ratsastusterapeutti-SRT osaa valita terapiatyöhön soveltuvan hevosen ja kouluttaa sen tehtäviinsä eettisillä koulutusmenetelmillä.

Ratsastusterapeutti-SRT huolehtii terapiahevosen sopivasta työmäärästä ja työn riittävästä tauotuksesta. Ollessaan vapaalla terapiahevosen tehtävistä terapiahevonen tarvitsee riittävästi vapaata ulkoilua lajitovereiden seurassa sekä monipuolista liikuntaa, jotta hevosen työkyky pysyy yllä. Hevosen koulutustason ylläpitämiseksi ja asiakkaan kuntoutuksen laadun takaamiseksi terapiahevonen ratsastetaan säännöllisesti kaikissa askellajeissa. Monipuolinen liikunta kaikissa askellajeissa kehittää hevosen tasapainoa, lihaskuntoa ja symmetriaa. Hyvä fyysinen kunto myös ehkäisee rasitusvammoja sekä varmistaa terapiahevosen psyykkisen kestävyyden ajoittain kuormittavassa työssä. Vauhdikkaat maastolenkit ja toisinaan myös esteiden hyppääminen pitävät hevosen mielen virkeänä.