Julkaisut

Suomen Ratsastusterapeutit ry:n julkaisut

Hinta 49 €/kpl+ postikulut.

Tilaukset osoitteeseen:
suomenratsastusterapeutit@gmail.com

Sisällysluettelo

Tervehdys kirjan lukijoille koulutuksen järjestäjältä  s.8

Esipuhe  s.10

Osa 1

Ratsastusterapia –kokonaisvaltainen kuntoutusmuoto  s.13

1 Johdanto  s.14

2 Ratsastusterapian neurofysiologia  s.20

Osa 2

Hevonen ja välineiden käyttö ratsastusterapiassa  s.79

3 Hevonen, talli ja niiden tuomat mahdollisuudet ratsastusterapiassa  s.80

4 Hevosen vaikutukset ja ihmiselle asettamat haasteet  s.88

5 Hevosen liike ja sen biomekaniikka  s.110

6 Selkärangan anatomia ja sen käyttäytyminen hevosen liikkeen aikana  s.127

7 Ratsastuksen vaikutus hyvinvointiin  s.140

8 Ratsastusterapia ja välineiden käyttö  s.152

Osa 3

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun mieli järkkyy  s.167

9 Hevonen psykoterapian apuna  s.168

10 Ratsastusterapia masennuksen hoidossa  s.175

11 Psykiatrisen ratsastusterapian mahdollisuudet tunnevuorovaikutus taitojen vahvistamisessa  s.191

12 Ratsastusterapian mahdollisuudet huume vieroituksen tukena  s.208

Osa 4

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun keho ei toimi  s.223

13 Avustaja ratsastus terapiassa s.224

14 Ratsastusterapia aikuisneurologiassa  s.226

15 MS-tautia sairastava ratsastusterapiassa  s.232

16 Alaselkäkipuisten ratsastusterapiakokeilu  s.239

17 Selkäydinvammaisen neliraajahalvaantuneen mahdollisuudet ratsastusterapiassa  s.248

18 Diplegia ja ratsastusterapia  s.267

19 Koordinaation, kehon hahmottamisen ja bilateraalisen toiminnan tukeminen leikki-ikäisen lapsen ratsastusterapiassa s.271

Osa 5

Ratsastusterapia kuntoutusmuotona: kun kehitys tai käytös on poikkeavaa  s.297

20 Monivammaisen nuoren ratsastusterapia  s.298

21 Ratsastusterapian mahdollisuudet oppimis- ja kehityshäiriöissä  s.318

22 Autismi ja ratsastusterapia  s.331

23 Käytöshäiriöinen lapsi ratsastusterapiassa  s.347

24 Lastensuojelun asiakas ratsastusterapiassa  s.373

Osa 6

Ratsastusterapian vaikuttavuuden arviointi, laatu ja auditointi  s.391

25 Ratsastusterapian vaikuttavuuden arviointi  s.392

26 Laatu ja auditointi ratsastusterapiassa  s.396

Kirjoittajat  s.401